Randki sokółka

Rodzice, którzy nie opłacili obiadów w miesiącu styczniu, są proszeni o natychmiastowe uregulowanie zaległości w kwocie 40,00 zł. Drodzy Państwo! Nasz uczennica z klasy VIIIB  w okresie przedświątecznym zgubiła bardzo ważną i bardzo drogą  część urządzenia FM, dzięki któremu uczniowie z zaburzeniami słuch mogą lepiej funkcjonować. Zgubiona część został przedstawiona na zdjęciu. Być może ktoś z Państwa znalazł to lub widział u swojego dziecka, które mogło to przynieść jako rzecz znalezioną w szkole.

Szukaliśmy tej części w szkole, ale bezskutecznie. Jeżeli ktoś z Państwa posiada jakiekolwiek informacje na ten temat, proszę o ich przekazanie w sekretariacie szkoły. Za obiady w styczniu roku należy wpłacić 40,00 zł. Osoby, które zalegają z płatnością za obiady za grudzień proszone są o wpłacenie zaległej kwoty.

Bardzo ważne! W związku z zakończeniem roku budżetowego prosimy nie dokonywać wpłat za obiady przez Internet.

Za obiady w grudniu należy wpłacić 60,00 zł i w terminie do Osoby zaległe proszę jak najszybciej uregulować płatność za obiady w grudniu r. Szanowni Państwo! W związku z objęciem opieką stomatologiczną uczniów naszej szkoły lekarz stomatolog Pani Anna Kaźmierowska zaprasza na pierwsze spotkania - przegląd zębów, profilaktyka - w okresie do 17 stycznia  r. Proszę umawiać się bezpośrednio w gabinecie lub telefonicznie pod nr Dyrektor szkoły M.

Za obiady w listopadzie należy wpłacić 76,00 zł. Bardzo proszę o wpłacanie należności za obiady w. W grudniu za obiady proszę wpłacić do dnia Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski. Konkurs rozpoczyna się 19 listopada r. Warunki uczestnictwa w konkursie. Prace konkursowe należy złożyć:. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice.

Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa.. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.


  • singiel po hiszpańsku!
  • Darmowe Randki > Polska > Podlaskie > Sokółka.
  • Walentynkowe atrakcje w bibliotece.
  • randki nisko!
  • portal randkowy włoski!

Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody. Wyniki konkursu i nagrody. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez wywieszenie w gablocie Samorządu Uczniowskiego listy osób nagrodzonych, a także opublikowanie listy na stronie internetowej szkoły. Jury wytupuje prace za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w poszczególnych kategoriach.

Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna. Wyniki zostaną ogłoszone 6 grudnia r. Postanowienia końcowe:. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na opublikowanie fotografii prac na stronie szkolnego FB oraz umieszczenie ich na szkolnej wystawie.

Randki - Sokółka, wojewodztwo podlaskie

Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej szkolnego FB. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie. Organizator zastrzega sobie prawo do:. W sali 33 i 30 przyjmowane są zużyte lub niepotrzebne telefony i tablety.

Poznaj interesujących singli - Sokólka:

Recykling tych urządzeń pomoże zwierzętom zamieszkującym tereny wydobycia ropy naftowej i koltanu. Oba te surowce wykorzystuje się przy produkcji urządzeń elektronicznych. Jadłospis dekadowy od Sporządziły: Ewa Daszuta — kucharka Joanna Dzienis — pomoc kuchenna Za obiady w listopadzie należy wpłacić 76,00 zł. Drodzy Rodzice! W ramach współpracy szkoły z rodzicami uczniów 14 listopada r. Tematyka spotkań jest podyktowana potrzebą wzajemnego wsparcia w rozwiązywaniu problemów naszych uczniów, a Państwa dzieci. Sala 35 godz.

Sala 35 — godz. Serdecznie zapraszam i zachęcam do wzięcia udziału w spotkaniach. Jestem przekonana, że przekazania na spotkaniach wiedza o przyczynach powstawania różnego rodzaju problemów wychowawczych pomoże nam w ich skutecznym rozwiązywaniu. Sporządziły : Ewa Daszuta — kucharka. Za obiady w październiku należy wpłacić 88,00 zł. Opłata za obiady w październiku wynosi: 88 zł.

Randki Sokółka

Wpłaty na obiady w szkole będą przyjmowane dopiero od 9 października, zarówno zaległe za wrzesień jak i bieżące za październik. Zachęcam do dokonywania wpłat na podane konto szkoły. Sytuacja jest spowodowana dłuższą nieobecnością pracowników sekretariatu. Proszę wpłacać za obiady w miesiącu czerwcu 48,00 zł. Osoby, które nie wniosły jeszcze opłaty proszone są o uregulowanie. Proszę wpłacić do Małgorzata Panasewicz. W dniach Kartę można otrzymać w sekretariacie, świetlicy lub pobrać dokument do druku ze strony szkoły. Więcej informacji w Zasadach rekrutacji.

Wypełnione karty należy dostarczyć w podanym terminie do sekretariatu szkoły.


  • randki zgodne z grupą krwi!
  • Lista galerii.
  • Randki w Sokółce.
  • Twój portal randkowy - single - w mieście Sokólka.

Lista uczniów przyjętych do świetlicy od W dniach od Ogłoszenie listy dzieci przyjętych do świetlicy dniu Za obiady w miesiącu maju należy wpłacić 64,00 zł. Osoby, które nie wniosły jeszcze opłaty za kwiecień tj. Szanowni Rodzice i Uczniowie!!!! Zebranie z opiekunami w sprawie wycieczki do Grecji odbędzie się 7 maja , w sali 35,.

Powiązane tematy

Uprzejmie informujemy, że konkurs plastyczno-językowy pt. Nauczycielki języków obcych Elżbieta Buraczyk i Joanna Supronik oceniały estetykę pracy, kreatywność oraz poprawność językową. Pięćdziesięciu jeden uczniów wzięło udział w tym konkursie. Dwanaście najładniejszych prac zostało wysłanych do kombatantów i instytucji zagranicznych, między innymi do Kazachstanu w Rosji, Białorusi, Anglii i na Litwę.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału. Poniżej zamieszczamy listę laureatów w następujących kategoriach:. I miejsce — Kornelia Koper kl. II-miejsce — Wiktoria Olechno kl.